Cyngor Cymuned Cadfarch Community Council

Croeso i wefan Cyngor

Cymuned Cadfarch

Lleolir yr ardal hon yng Ngogledd Orllewin Powys, o fewn Etholaeth Maldwyn. Dyma waelod Dyffryn Dyfi, yn ffinio efo Ceredigion a'r unig ran o Bowys sy'n ymestyn at y môr. Mae'n ymestyn o Dderwenlas i Uwch y Garreg, Aberhosan a thua Phenegoes at gyrion trehynafol Machynlleth. Dyma gefn gwlad ar ei orau – yr ardal efo'r canran ucha o siaradwyr Cymraeg ym Mhowys gyda bwrlwm o fywyd cymdeithasol a diwylliannol. Yn wasgaredig ei phoblogaeth, amaethyddiaeth yw'r prif gyflogwr – mae'n ardal gwerth ymweld a hi yn ymestyn o'r môr i'r mynydd.

Cyngor Cymuned Cadfarch © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

English English
Cyngor Cymuned Cadfarch Community Council

Croeso i wefan Cyngor

Cymuned Cadfarch

Lleolir yr ardal hon yng Ngogledd Orllewin Powys, o fewn Etholaeth Maldwyn. Dyma waelod Dyffryn Dyfi, yn ffinio efo Ceredigion a'r unig ran o Bowys sy'n ymestyn at y môr. Mae'n ymestyn o Dderwenlas i Uwch y Garreg, Aberhosan a thua Phenegoes at gyrion trehynafol Machynlleth. Dyma gefn gwlad ar ei orau – yr ardal efo'r canran ucha o siaradwyr Cymraeg ym Mhowys gyda bwrlwm o fywyd cymdeithasol a diwylliannol. Yn wasgaredig ei phoblogaeth, amaethyddiaeth yw'r prif gyflogwr – mae'n ardal gwerth ymweld a hi yn ymestyn o'r môr i'r mynydd.

Cyngor Cymuned Cadfarch © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs